Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Uchwała Nr I/5/24 Rady Gminy Dolice w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 135.67Kb)
Sesja Inauguracyjna Rady Gminy Dolice
2024-05-29 uchwała
2 Uchwała Nr I/4/24 Rady Gminy Dolice w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy (PDF, 101.54Kb)
Sesja Inauguracyjna Rady Gminy Dolice
2024-05-29 uchwała
3 Uchwała Nr I/3/24 Rady Gminy Dolice w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dolice (PDF, 116.92Kb)
Sesja Inauguracyjna Rady Gminy Dolice
2024-05-29 uchwała
4 Uchwała Nr I/2/24 Rady Gminy Dolice w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dolice (PDF, 97.01Kb)
Sesja Inauguracyjna Rady Gminy Dolice
2024-05-29 uchwała
5 Uchwała Nr I/1/24 Rady Gminy Dolice w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dolice (PDF, 119.97Kb)
Sesja Inauguracyjna Rady Gminy Dolice
2024-05-29 uchwała
6 Uchwała Nr II/12/24 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. (PDF, 312.97Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-29 uchwała
7 Uchwała Nr II/11/24 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. (PDF, 331.82Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-29 uchwała
8 Uchwała Nr II/10/24 w sprawie powołania doraźnej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. (PDF, 331.67Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-29 uchwała
9 Uchwała Nr II/9/24 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Dolice. (PDF, 318.77Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-29 uchwała
10 Uchwała Nr II/7/24 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2024-2039. (PDF, 323.62Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-29 uchwała
11 Uchwała Nr II/6/24 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2024. (PDF, 392.52Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-29 uchwała
12 Uchwała Nr II/8/24 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dolice. (PDF, 351.75Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-29 uchwała
13 Projekt uchwały Społeczna Komisja Mieszkaniowa (PDF, 100.68Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
14 Projekt uchw. w sparwie powołania Komisji Rozwoju Społęczno-Gospodarczego (PDF, 121.72Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
15 Projekt uchw. doraźna Komisja Oswiaty, Kultury i Sportu (PDF, 121.79Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
16 Projekt uchwały diety Radni (PDF, 150.00Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
17 Projekt uchw. wynagrodzenie Wójta. (PDF, 142.89Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
18 Zał Nr 3 przedsiewziecia-20 (PDF, 166.06Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
19 objaśnienia do wpf zal nr 2(1) (PDF, 376.84Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
20 Zał Nr 1 wpf-32 (PDF, 3.08Mb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
21 Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF. (PDF, 117.55Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
22 Zał Nr 6 inwestycyjny(4) (PDF, 234.65Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
23 zał nr 5 covid 19 (PDF, 128.42Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
24 zał nr 4 FP(7) (PDF, 188.72Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
25 zał nr 3 podmiotowa(4) (PDF, 65.31Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
26 Zał Nr 2 wydatki(44) (PDF, 293.76Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
27 Zał Nr 1 dochody(43) (PDF, 186.00Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
28 uzasadnienie(30) (PDF, 219.75Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
29 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na 2024 r. (PDF, 185.62Kb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
30 sprawozdanie z realizacji programu współpracy z org. pozarządowymi za rok 2023 (PDF, 2.81Mb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-15 projekt uchwały
31 ocena zasobów pomocy społecznej (PDF, 2.13Mb)
II SESJA RADY GMINY DOLICE
2024-05-14 informacja