Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Dolice

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Gminy

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2018-12-18 uchwałą nr II/13/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Przedmiotem działania Komisji sa zadania z zakresu opiniowania spraw budżetowych w ramach swoich kompetencji merytorycznych.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
JANUSZ KOMOREK członek
STANISŁAW KOŁACKI członek
DARIUSZ KULIGOWSKI 0przewodniczący
ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR 1 wiceprzewodniczący
BARBARA STOŁECKA członek