Przejdź do treści

Andrzej Ziemak

Zdjęcie: Andrzej Ziemak
Zdjęcie: Andrzej Ziemak

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt aziemak@dolice.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dolice stała 2024-05-07
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dolice stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-16 13:16:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2024. II SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-05-16 13:21:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2024-2039. II SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-05-16 13:29:49 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dolice. II SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-05-16 14:02:11 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Dolice. II SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-05-16 14:23:28 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. II SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-05-16 14:38:11 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. II SESJA RADY GMINY DOLICE za
2024-05-16 14:43:58 Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. II SESJA RADY GMINY DOLICE za