Komisja do rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja do rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr Uchwała Nr I/4/18 z dnia 20.11.2018 r.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
DANUTA KRÓL-BOCIAN 0przewodniczący
JANUSZ WIKLAK 1 wiceprzewodniczący
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ członek