Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Dolice

Doraźna Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Zakres działania i skład komisji.

Doraźna Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2018-12-18 uchwałą nr Nr II/12/18

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Przedmiotem działania komisji będą sprawy z  zakresu:

1) edukacji, kultury fizycznej i sportu,

2) opiniowanie spraw budżetowych  w ramach swoich kompetencji merytorycznych.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
DAGMARA HARĘŹLAK 0przewodniczący
MAREK KULETA członek
MARIAN OBER członek
ŁUKASZ SERAFIN 1 wiceprzewodniczący
JANUSZ WIKLAK członek
MARIOLA ZIOMEK członek
KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ członek