Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ustawienie dodatkowego pojemnika na odpady komunalne przy cmentarzu w m. Strzebielewo

Numer: 7, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wojt Gminy Dolice
data wpływu: 2019-05-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: