Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zabezpieczenie środków budżetowych w roku 2020 na remont drogi w m. Strzebielewo.

Numer: 4, rodzaj: wniosek

Skierowane do:
data wpływu: 2019-02-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
ZBIGNIEW ŚCIĘŻOR radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: